footer-rghtround

Tractament de la lectura

 

 

Un dels objectius principals de la nostra escola és potenciar la lectura i la seva comprensió com a eina fonamental de l’aprenentatge.


Des de fa uns anys, el centre treballa la lectura en diferents vessants i a través de diferents projectes, que fan que els nostres alumnes siguin competents en la lectura, comprenguin el que llegeixen i puguin, al final, gaudir del plaer de llegir.


Impuls a la lectura
El nostre centre forma part dels escollits pel Departament d’Ensenyament dins el programa Impuls a la lectura (ILEC).


 L’escola rep assessorament, formació per als professors i mitjans per portar a terme un treball sistemàtic de la comprensió lectora, que farà que els nostres alumnes tinguin una base fonamental per assolir els diferents aprenentatges de totes les àrees del currículum.


Posteriorment, aquests hàbits lectors seran requisits obligats  per participar amb èxit en els diferents àmbits de la vida adulta.


Pla lector
Tots els nostres alumnes treballen a classe amb un Pla lector específic per curs. Una hora a la setmana, els nens i nenes llegeixen els textos adaptats a la seva edat, alhora que desenvolupen unes activitats de comprensió, basades en el abans, durant i després de llegir.


Padrins de lectura
Els alumnes de cicle superior de Primària fan de Padrins de lectura dels d’Infantil. En moments determinats de la setmana, els nens i nenes d’Educació Infantil reben la visita dels seus companys grans per ajudar-los en la seva iniciació a lectura.


Parelles de lectura
Els alumnes de l’Aula d’Acollida tenen l’ajuda dels seus propis companys de classe. Llegeixen textos adaptats al seu nivel i fan activitats de comprensió.


Reforç de lectura
És un projecte endegat el curs 2012-13, que compta  amb la col·laboració de mestres jubilades. Tres dies a la setmana, aquestes voluntàries ajuden els diferents nens i nenes amb dificultats de lectura. Els hi donen un atenció individualitzada que amb el grup classe no és possible.

El nostre col·legi també participa en activitats relacionades amb la lectura com el Certamen Nacional de Lectura en veu alta i el concurs El gust per la lectura, organitzats per diferents entitats culturals i pel Departament d’Ensenyament.

 
 
footer-rghtround